Zarejestruj się
Bezz.pl - dla kobiet szukających kobiet.
Bezz.pl pełni funkcję platformy dla kobiet, która umożliwia Użytkowniczkom zamieszczanie swojej opinii na określony temat oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych osób.

I. Definicje
Użytkowniczka - osoba fizyczna w wieku powyżej 15 lat, która skutecznie założy konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się do serwisu;
Login, Nick, Nazwa użytkowniczki - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkowniczki w Serwisie, jaka została przez nią przybrana na etapie zakładania (rejestracji) konta w Serwisie.
Serwis - serwis internetowy Bezz.pl znajdujący się w pod adresem internetowym bezz.pl oraz www.bezz.pl.
Administrator - osoba uprawiona do zarządzania portalem. Obecnie Administrator serwisu dostępny jest pod adresem magda@bezz.pl.
Materiały – wszelkie teksty, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne), publikowane przez Użytkowniczkę.
Post – treść opinii wyrażonej przez Użytkowniczkę w Serwisie. Post stanowi wyraz indywidualnej opinii Użytkowniczki i odnosić może się m.in. do publikowanych w Serwisie treści bądź opinii innych Użytkowniczek.
Tablica - główna strona Serwisu służąca do zamieszczanie swojej opinii na określony temat oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych osób.
Moderator - Użytkowniczka posiadająca specjalne uprawnienia. Moderator może zarządzać treściami zamieszczonymi przez inne Użytkowniczki w ramach przyznanych uprawnień. Moderacja ta ma na celu przestrzeganie Regulaminu i wymogów obowiązującego prawa. Moderacja polega na edycji lub usuwaniu treści.
Regulamin - treść niniejszego dokumentu.


II. Podstawowe Zasady:
1. Rejestracja i logowanie w serwisie bezz.pl oznaczają akceptację Regulaminu.
2. Wszystkie Użytkowniczki są traktowane jednakowo. Regulamin oraz zasady korzystania z serwisu dotyczą każdej Użytkowniczki z Moderatorami włącznie.
3. Użytkowniczka musi przestrzegać Regulaminu serwisu.
4. Dodane przez Użytkowniczki treści nie mogą łamać Regulaminu, zasad i polskiego prawa.
5. Nie wolno zakładać kont z wulgarnymi, obraźliwymi Loginami. Login, nie może zawierać ani dosadnych wulgaryzmów, ani ich ukrytych wersji (również fonetycznie lub w innym języku), nie może również obrażać uczuć religijnych.
6. Publikowane przez Użytkowniczkę treści dostępne są domyślnie tylko dla innych zarejestrowanych Użytkowniczek.
7. Przy wyborze nazwy Użytkowniczki oraz zdjęć niedozwolone jest podszywanie się pod inne osoby.
8. Adres e-mail podawany podczas rejestracji nie jest nigdzie publikowany automatycznie. Nie wykorzystywany jest również do celów marketingowych, takich jak wysyłanie newslettera, czy udostępnianie go osobom trzecim.
9. Bezz.pl zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych postanowień.


II. Publikowane treści:

1. Od Użytkowniczek wymaga się wzajemnego poszanowania. Konta Użytkowniczek, które łamią zasady netykiety mogą być zablokowane lub usunięte przez administrację.
2. Niedozwolone jest publikowanie treści, które mogą umożliwić jednoznaczną identyfikację Użytkowniczki. Przykładem takiego nadużycia są zdjęcie dowodu osobistego, numer pesel, numer telefonu komórkowego, adres własnej strony WWW, która zawiera dane osobowe Użytkowniczki.
3. Użytkowniczce serwisu zabrania się:
a) Umieszczania treści homofobicznych oraz nawołujących do dyskryminacji wyznaniowej, rasowej, czy etnicznej.
b) Publikowania treści pornograficznych, niemoralnych, czy uznawanych za nieetyczne.
Pornografia jest to przedstawienie ludzkich zachowań seksualnych i nagości w sposób rozpustny lub perwersyjny, którego celem jest wywołanie u odbiorcy pobudzenia seksualnego (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pornografia)
c) Publikowania treści o charakterze erotycznym.
Do treści o podtekście erotycznym zaliczamy zdjęcia:
- o dwuznacznych pozycjach i skąpej bieliźnie,
- w skąpej (np stringi), lub prześwitującej bieliźnie,
- zdjęcia bez bielizny, ale z zakrytymi intymnymi częściami ciała,
- zdjęcia artystyczne, które odkrywają częściowo intymne miejsca (zwykła naga fotka - to nie zdjęcie artystyczne!).
d) Zabrania się umieszczania na serwisie treści wulgarnych i obraźliwych, mogące urazić uczucia innych osób.
e) Umieszczania materiałów chronionych prawem autorskich, do których użytkownik publikujący treści nie ma prawa oraz publikowania treści promujących, zachęcających do działalności nielegalnej.
f) Umieszczania treści uznawanych za SPAM.
g) Zamieszczanie treści reklamujących usługi, towarów itp. bez wcześniejszego uzgodnienia tego z administratorem serwisu.
4. Użytkowniczka oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez nią treści.
5. Użytkowniczka ponosi pełną odpowiedzialność za materiały umieszczane w Serwisie, w szczególności zdjęcia, filmy, teksty jak i wypowiedzi publiczne oraz przesyłane prywatne wiadomości.
6. Zabrania się zakładania i wykorzystywania konta w celach zarobkowych. Zakaz ten dotyczy w szczególności oferowania usług seksualnych (prostytucja) oraz reklamowania produktów/usług.

III. Zakończenie korzystania z serwisu
1. Zakończenie korzystania z serwisu następuje przez uruchomienie procedury usunięcia konta. Procedura dostępna jest w ustawieniach konta.
2. Zakończenie korzystania z serwisu może nastąpić także poprzez usunięcie konta przez Administratora serwisu w skutek złamania postanowień Regulaminu lub namawiania innych Użytkowniczek do naruszania Regulaminu. Administrator nie ma obowiązku poinformowania Użytkowniczki o podjęciu czynności usunięcia konta.


IV. Postanowienia końcowe
1. Użytkowniczka zobowiązuje się, że będzie korzystała z bezz.pl, nie podejmując żadnych działań na szkodę Serwisu. Do takich działań należy jakakolwiek ingerencja w kod strony oraz naruszanie dobrego imienia Serwisu.
2. Użytkowniczki, które mają pytania techniczne, znalazły błędy na stronie lub mają pomysły na dalszy rozwój Serwisu, proszone są o kontakt z Administratorem lub Moderatorami za pomocą wiadomości prywatnych w ramach Serwisu lub na adres magda@bezz.pl. Wszelkie posty na tablicy głównej dotyczące opisanych w niniejszym punkcie tematów, zostaną usunięte.
3. Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Materiałów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkowniczka.
4. Bezz.pl nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z Regulaminem.
5. W przypadku podejrzenia o publikowanie niezgodnych z prawem treści prosimy o zgłoszenie ich na adres magda@bezz.pl.


V. Zmiana Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na łamach portalu.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji w Serwisie.
Kolejne logowanie w Serwisie oznacza akceptację nowego Regulaminu przez Użytkowniczkę.
3. Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem (bezz.pl/regulamin)
TOP